XVI Kongres Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych

Warszawa, 6 – 8 marca 2015 r.

Hotel Marriott