Cytodiagnostyka w ambulatoryjnej opiece ginekologicznej - atlas multimedialny

Spis treści:

  •     I. CZĘSC OGÓLNA

    Zalety oceny preparatów bezpośrednich w MFK Budowa mikroskopu fazowo-kontrastowego
    Zmienny kontrast fazowy
    Cechy obiektów oglądanych w MFK
    Przygotowanie rozmazu do MFK
    Artefakty i ograniczenia w MFK
    Barwienia przyżyciowe błękit toluidyny (BT)/ błękit metylenowy (BM)/ hematoksylina
    Przygotowanie rozmazów cytologicznych z szyjki macicy
    test KOH w diagnostyce grzybic/ posiew z kanału szyjki macicy/ płynna cytologia złuszczeniowa mikrobiologiczne testy molekularne/ komórki jeżowe w barwieniu Lófflera/ krystalizacja śluzu

  •     II. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
  •     A. Rozmazy onkologicznie niepodejrzane

    Komórki nabłonka wielowarstwowego płaskiego
    Komórki szyjkowe
    Komórki endometrialne
    Komórki nienabłonkowe
    Erytrocyty/ Granulocyty/ Limfocyty/ Makrofagi/ Plazmocyty/ Histiocyty/ Fibroblasty
    Zakażenia
    Ekosystem pochwy
    Zakażenia bakteryjne
    Coccus/ Gardnerella sp. (Bacterial vaginosis)/ Enterobacteriacae/
    Actinomyces sp./ Chlamydia trachomatis/ Mieszane zakażenia bakteryjne
    Zarażenia Trichomonas vaginalis
    Zakażenia wirusowe Cytomegalia (CMIO/ Opryszczka (HSV-2)
    Grzybice
    Drożdżaki Candida albicans/ Grzyby non albicans
    Nienowotworowe zmiany odczynowe i reparacyjne
    Zapalenia/ Metaplazja i naprawa tkankowa/ Poradiacyjne/ IUD/ Atrofia

  •     B. Rozmazy onkologicznie podejrzane

    ASCUS Zmiany śródnabłonkowe małego stopnia (L - SIL)
    HPV/ odpowiadające CIN 1
    Zmiany śródnabłonkowe dużego stopnia (H - SIL)
    Rak płaskonabłonkowy
    AGUS
    Rak gruczołowy

  •     C. Cytodiagnostyka stanu hormonalnego

opis:

CYTODIAGNOSTYKA W AMBULATORYJNEJ OPIECE GINEKOLOGICZNEJ ATLAS MULTIMEDIALNY zawierający bogatą ikonografię ukazującą liczne metody cytologiczne wykorzystywane w codziennej praktyce ginekologicznej. Zamieszczone na CD filmy przedstawiają sposoby przygotowania rozmazów bezpośrednich do oceny w mikroskopie fazowo-kontrastowym, barwienie Lófflera w uwidocznieniu komórek jeżowych spotykanych w BV, test KOH wykonywany w celu uwidocznienia pseudostrzępek Candida albicans i wiele innych.