Wulwoskopia-Kłykciny kończyste, VIN, rak sromu

Spis treści:

    I. KŁYKCINY KOŃCZYSTE (Condylomata accuminata).
    I.1 Biologia kłykcin kończystych.
    I.2 Morfologiczne cechy kłykcin kończystych.
    I.3 Wulwoskopowe cechy kłykcin kończystych.
    I.4 Różnicowanie i leczenie kłykcin kończystych.
    II. NEOPLAZJA ŚRÓDNABŁONKOWA SROMU (VIN, vulvar intraepithelial neoplasia)
    II.1 Biologia neoplazji śródnabłonkowej sromu (VIN).
    II.2 Morfologiczne cechy neoplazji śródnabłonkowej sromu (VIN).
    II.3 Wulwoskopowe cechy neoplazji śródnabłonkowej sromu (VI/V).
    II.4 Różnicowanie i leczenie neoplazji śródnabłonkowej sromu (VIN)
    III. PŁASKONABŁONKOWY, KOLCZYSTOKOMÓRKOWY RAK SROMU (SCC, squamous celi carcinoma) III.1 Biologia kolczystokomorkowego raka sromu (SCC).
    III.2 Morfologiczne cechy kolczystokomorkowego raka sromu (SCC)
    III.3 Wulwoskopowe cechy kolczystokomorkowego raka sromu (SCC).
    III.4 Różnicowanie i leczenie kolczystokomorkowego raka sromu (SCC).
    IV. WYBRANA BIBLIOGRAFIA.