I Gdańskie prezentacje kolposkopowe - atlas multimedialny

Spis treści:

Wprowadzenie
1. Klasyfikacje obrazów kolposkopowych
2. Dokumentacja badania kolposkopowego
3. Miejsce kolposkopii w algorytmach diagnostycznych i terapeutycznych
4. Kolposkopowa diagnostyka ektopii gruczołowych
5. Kolposkopowe wykładniki infekcji HPV
6. Nieprawidłowe obrazy kolposkopowe odpowiadające CIN 1-3
7. Obrazy kolposkopowe niezwiązane z onkogenezą
8. Kolposkopowa ocena rysunku naczyniowego
9. Kolposkopowe obrazy inwazyjnych raków szyjki macicy
10. Kolposkopowa diagnostyka pochwy i sromu
11. Rozszerzenie kolposkopii o przyżyciowe barwienie błękitem toluidyny
12. Ocena obrazów kolposkopowych- seminarium
13. Kolposkopia w rekomendacjach PTG i procedurach NFZ
14 Kolposkopia - materiały dla pacjentek
 
Opis:

Szanowni Państwo,
I Gdańskie prezentacje kolposkopowe- atlas multimedialny zawiera na 902 stronach 959 kolpofotogramów. Przedstawiamy na nich całe spektrum zmian szyjkowych, ścian pochwy i sromu. Determinantą były jednak zagadnienia diagnostyki zmian przedrakowych i raków żeńskiego narządu płciowego. Opracowanie ma charakter dydaktyczny i dzięki mnogości kolpofotogramów może uzupełniać lekturę syntetycznych opracowań podręcznikowych. Liczymy, że okaże się przydatne kolposkopistom, nie zniechęci ginekologów po raz pierwszy zainteresowanych tą metodą i przybliży nasz, lekarski sposób myślenia o zmianach szyjkowych studentom i położnym. Spis treści i układ graficzny stron podporządkowaliśmy przekazowi praktycznych, najważniejszych informacji. Z założenia unikaliśmy powtarzania tych samych kolpofotogramów w różnych rozdziałach. Podobnie ma być w następnych częściach serii. Znajdziecie tu Państwo podstawowe definicje, klasyfikacje, rekomendacje, algorytmy, zestawienia, które zawarliśmy na 53 rycinach. W ten sposób przedstawiliśmy również ogólnopolski program profilaktyki raka szyjki macicy A.D. 2004. Proponujemy spojrzeć na nie oczami ginekologa dysponującego kolposkopem, mogącego bez znaczących kosztów przeprowadzić badanie i w ciągu jednej wizyty podjąć adekwatne do obrazu decyzje. Racjonalność takiego postępowania dostrzegają obecnie również zleceniodawcy usług medycznych. W rozdziale zawierającym materiały dla pacjentek zwięźle przedstawiliśmy informacje dotyczące ogólnopolskiego programu profilaktyki raka szyjki macicy. Jeśli odbierzecie Państwo naszą pracę jako pomoc i zachętę to spełniliśmy swoją służebną rolę. Każdy z rozdziałów kończymy bliską nam lwowską reminiscencją.
Autorzy
Wymagania sprzętowe:: procesor klasy Inlet Pentium min. 500MHz, RAM 64MB, karta graficzna min. 2MB, napęd CD/DVD, monitor o rozdzielczości min. 800/600, Windows (98, ME, 2000, XP), Adobe Acrobat Reader (w załączeniu na płycie)